درباره ما


انجام کلیه تشریفات گمرکی، انجام کلیه تشریفات گمرکی و مسافری در مناطق آزاد، نصب ماشین آلات در کارخانه، انجام مراحل ثبت سفارش تا ترخیص کالا، ثبت انبارها، اخذ شناسه کالا، ثبت سفارش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، دریافت و اخذ کد تخصیص ارز​​​​​​​

درباره شرکت راسا تجارت ارس